Tid & Pris

Tidtabell från och med 1 oktober 2017

Se pdf anpassad för mobil här

 

Måndag
Avg. Hofors Busstation          
Avg. Storvik Hpl. Gatukök          
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten          
Avg. Sandviken Resecentrum 06:10 07:55 10:25 13:40  
Avg. Valbo Centrum 06:25 08:10 10:40 13:55  
Avg. Gävle Hamntorget 06:45 08:30 11:00 14:15  
Ank. Stockholm Cityterminalen 09:20 10:35 13:05 16:30  
           
Avg. Stockholm Cityterminalen 10:45 17:00 18:30 19:30  
Ank. Gävle Hamntorget 12:50 19:05 20:35 21:35  
Ank. Valbo Centrum 13:05 19:20 20:50 21:50  
Ank. Sandviken Resecentrum 13:20 19:35 21:05 22:05  
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten          
Ank. Storvik Hpl. Gatukök          
Ank. Hofors Busstationen          
 
Tisd & Onsd
Avg. Hofors Busstation          
Avg. Storvik Hpl. Gatukök          
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten          
Avg. Sandviken Resecentrum 07:25 08:25 10:25 14:25  
Avg. Valbo Centrum 07:40 08:40 10:40 14:40  
Avg. Gävle Hamntorget 08:00 09:00 11:00 15:00  
Ank. Stockholm Cityterminalen 10:05 11:05 13:05 17:20  
           
Avg. Stockholm Cityterminalen 11:30 17:00 18:30 19:30  
Ank. Gävle Hamntorget 13:35 19:05 20:35 21:35  
Ank. Valbo Centrum 13:50 19:20 20:50 21:50  
Ank. Sandviken Resecentrum 14:05 19:35 21:05 22:05  
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten          
Ank. Storvik Hpl. Gatukök          
Ank. Hofors Busstationen          
 
Torsdag
Avg. Hofors Busstation 06:45        
Avg. Storvik Hpl. Gatukök 07:00        
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten 07:05        
Avg. Sandviken Resecentrum 07:25 08:25 10:25 14:25  
Avg. Valbo Centrum 07:40 08:40 10:40 14:40  
Avg. Gävle Hamntorget 08:00 09:00 11:00 15:00  
Ank. Stockholm Cityterminalen 10:05 11:05 13:05 17:20  
           
Avg. Stockholm Cityterminalen 11:30 17:00 18:30 19:30  
Ank. Gävle Hamntorget 13:35 19:05 20:35 21:35  
Ank. Valbo Centrum 13:50 19:20 20:50 21:50  
Ank. Sandviken Resecentrum 14:05 19:35 21:05 22:05  
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten   19:50      
Ank. Storvik Hpl. Gatukök   20:00      
Ank. Hofors Busstationen   20:15      
 
Fredag         
Avg. Hofors Busstation 06:45          
Avg. Storvik Hpl. Gatukök 07:00          
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten 07:05          
Avg. Sandviken Resecentrum 07:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:55
Avg. Valbo Centrum 07:40 08:40 10:40 12:40 14:40 17:10
Ang. Gävle Hamntorget 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:30
Ank. Stockholm Cityterminalen 10:05 11:05 13:05 15:05 17:20 19:35
           
Avg. Stockholm Cityterminalen 11:30 14:00 17:00 18:30 19:30 21:00
Ank. Gävle Hamntorget 13:35 16:05 19:15 20:35 21:35 23:05
Ank. Valbo Centrum 13:50 16:20 19:30 20:50 21:50 23:20
Ank. Sandviken Resecentrum 14:05 16:35 19:45 21:05 22:05 23:35
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten     20:00    
Ank. Storvik Hpl. Gatukök     20:10    
Ank. Hofors Busstationen     20:25    
           
Lördag          
Avg. Hofors Busstation 06:45        
Avg. Storvik Hpl. Gatukök 07:00        
Avg. Kungsgården Hpl. BIlisten 07:05        
Avg. Sandviken Resecentrum 07:25 08:25 10:25 14:25  
Avg. Valbo Centrum 07:40 08:40 10:40 14:40  
Avg. Gävle Hamntorget 08:00 09:00 11:00 15:00  
Ank. Stockholm Cityterminalen 10:05 11:05 13:05 17:20  
           
Avg. Stockholm Cityterminalen 11:30 17:00 18:30 19:30  
Ank. Gävle Hamntorget 13:35 19:05 20:35 21:35  
Ank. Valbo Centrum 13:50 19:20 20:50 21:50  
Ank. Sandviken Resecentrum 14:05 19:35 21:05 22:05  
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten   19:50      
Ank. Storvik Hpl. Gatukök   20:00      
Ank. Hofors Busstationen   20:15      
             
Söndag            
Avg. Hofors Busstation   09:45        
Avg. Storvik Hpl. Gatukök   10:00        
Avg. Kungsgården Hpl. Bilisten   10:05        
Avg. Sandviken Resecentrum 08:25 10:25 11:25 12:25 15:55 17:55
Avg. Valbo Centrum 08:40 10:40 11:40 12:40 16:10 18:10
Avg. Gävle Hamntorget 09:00 11:00 12:00 13:00 16:30 18:30
Ank. Stockholm Cityterminalen 11:05 13:05 14:05 15:05 18:35 20:35
             
Avg. Stockholm Cityterminalen 13:00 15:00 17:00 18:30 20:00 21:45
Ank. Gävle Hamntorget 15:05 17:05 19:05 20:35 22:05 23:50
Ank. Valbo Centrm 15:20 17:20 19:20 20:50 22:20 00:05
Ank. Sandviken Resecentrum 15:35 17:35 19:35 21:05 22:35 00:20
Ank. Kungsgården Hpl. Bilisten     19:50      
Ank. Storvik Hpl. Gatuköket     20:00      
Ank. Hofors Busstation     20:15      

 

 

Från och med 1 september 2017

Priser via sgsbussen.se                 
Gästrikland - Stockholm
Priser via kundtjänst, 026- 120 000
Gästrikland - Stockholm
   
170:- Vuxen enkelresa
280:- Vuxen tur och retur samma dag
340:- Vuxen tur och retur olika dagar
180:- Vuxen enkelresa
300:- Vuxen tur och retur samma dag
360:- Vuxen tur och retur olika dagar
100:- Barn enkelresa
180:- Barn tur och retur samma dag
200:- Barn tur och retur olika dagar
110:- Barn enkelresa
200:- Barn tur och retur samma dag
220:- Barn tur och retur olika dagar
20:- Om- & avbokningsskydd 20:- Om & avbokningsskydd