Tidtabell & Covid 19-information

TIDTABELL

Torsdag
Avg. 08.25 Sandviken, Resecentrum
Avg. 08.40 Valbo, Centrum
Avg. 09.00 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 11.05 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 17.00 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 19.05 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 19.20 Valbo, Centrum
Ank. 19.35 Sandviken, Resecentrum

Fredag
Avg. 07.25 Sandviken, Resecentrurm
Avg. 07.40 Valbo, Centrum
Avg. 08.00 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 10.05 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 14.25 Sandviken, Resecentrum
Avg. 14.40 Valbo, Centrum
Avg. 15.00 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 17.20 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 11.30 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 13.35 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 13.50 Valbo, Centrum
Ank. 14.05 Sandviken, Resecentrum

Avg. 18.45 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 20.50 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 21.05 Valbo, Centrum
Ank. 21.20 Sandviken, Resecentrum

Lördag
Avg. 08.25 Sandviken, Resecentrum
Avg. 08.40 Valbo, Centrum
Avg. 09.00 Gävle, Hamntirget Hpl. Y
Ank. 11.05 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 17.00 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 19.05 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 19.20 Valbo, Centrum
Ank. 19.35 Sandviken, Resecentrum

Söndag
Avg. 12.25 Sandviken, Resecentrurm
Avg. 12.40 Valbo, Centrum
Avg. 13.00 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 15.05 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 17.00 Sandviken, Resecentrum
Avg. 17.15 Valbo, Centrum
Avg. 17.30 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 19.35 Stockholm, Cityterminalen

Avg. 13.00 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 15.05 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 15.20 Valbo, Centrum
Ank. 15.35 Sandviken, Resecentrum

Avg. 17.00 Stockholm, Cityterminalen
Ank. 19.05 Gävle, Hamntorget Hpl. Y
Ank. 19.20 Valbo, Centrum
Ank. 19.35 Sandviken, Resecentrum

 

 INFÖR DIN RESA

 1. Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 2. Platsbokning är obligatoriskt men ingår i priset. Välj sittplats i samband med din bokning.
 3. Om du åker ensam och bokar ett säte på en dubbelplats kan någon komma att boka platsen bredvid dig.
 4. Håll social distans på vägen till busshållplatsen.

 

PÅSTIGNING

 1. Var på plats i god tid, räkna med att påstigningen tar något längre tid.
 2. Respektera social distansiering, håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra resenärer.
 3. Ställ in din egna väska i bagageutrymmet.
 4. Följ instruktioner som vår chaufför ger dig och andra.

 

OMBORD PÅ BUSSEN

 1. Undvik kontakt med allmänna ytor i så stor utsträckning som möjligt.
 2. Använd gärna handsprit som finns ombord på bussen.
 3. Använd toaletten enbart om du måste. Gör rent alla ytor efter ditt besök. Tvätta händerna noga.
 4. Antalet handbagage är begränsat till ett handbagage per person.

 

AVSTIGNING

 1. Använd gärna handsprit som finns ombord på bussen.
 2. Respektera social distansiering, håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra resenärer.
 3. Hämta ut din egna väska från bagageutrymmet.
 4. Följ instruktioner som vår chaufför ger dig och andra.

 

Samtliga biljetter kan bokas av utan kostnad fram till och med 1h före avgång. Inget avbokningsskydd krävs. Biljetter som bokas av senare än 1h före avgång återbetalas ej. 

 

Som transportoperatör har vi en skyldighet att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som individer har vi alla många skyldigheter som vi måste förhålla oss till. Sedan den 1 februari klassificeras Corona som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att alla individer i Sverige är skyldiga att följa smittskyddslagen. Två artiklar som är viktiga att komma ihåg:

 

2 kap. Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall
Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning
1 §   Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.


2 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.